พระคาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค


เป็นพระคาถา ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คาถาพระปัจเจกะโพธิ์โปรดสัตว์ หรือคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้า จากหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค กล่าวกันว่า หลายคนที่สวดภาวนาอย่างต่อเนื่อง จะมีเงิน มีธุรกิจที่มั่นคง

พลิกชีวิตราวปาฏิหาริย์ พระคาถานี้สามารถ ใช้สวดภาวนาเป็นประจำเวลาตื่นนอน 3 จบ หรือเวลาใส่บาตร 1 จบ ก่อนนอน 3 จบ หรือมากกว่านั้นเพื่อเป็นองค์บริกรรมต่อเนื่องทั้งวัน พุทธคุณของพระคาถาเรียกทรัพย์

เมื่อค้าขายจะทำให้มีโภคทรัพย์มากมาย เรียกเงิน เรียกทอง โชคลาภ ค้าขายร่ำรวย

(ตั้งนะโม 3 จบ)

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า ๑ จบ)

วิระทะโย วิระโคนายัง

วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา

วิระอิตถิโย พุทธัสสะ

มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *